Buku Hijau
  
Nama: Buku Hijau
Kategori:
Lokasi:

Rancangan Buku Hijau peringkat kebangsaan telah dilancarkan oleh Perdana Menteri Tun Abdul Razak pada 20 Disember 1974. Rancangan yang tercatit dalam Buku Hijau ini adalah menumpukan perhatian kepada penggunaan tanah yang sepenuhnya dengan tanaman jangka pendek, pekebunan cara berkelompok, rancangan ternakan, rancangan pelihara ikan air tawar, pemasaran yang baik dan projek-projek kecil yang lain. Matlamat rancangan ini ialah untuk menambahkan pengeluaran bahan-bahan makanan supaya cukup untuk keperluan Negara serta dapat menambahkan pendapatan rakyat, wakil rakyat, pegawai kerajaan supaya lebih cergas untuk melibatkan diri dalam usaha-usaha pembangunan.


artifak warisan bm Arca Buddha Duduk yang diperbuat daripada tanah liat ini dijumpai di Pengkalan Bujang, Selatan Kedah. Dipercayai berasal dari abad 11 hingga 12 Masihi. Artifak ini telah diisytiharkan sebagai Objek Warisan Ketara di bawah Senarai Warisan Kebangsaan 2009.

Pernahkah anda melawat Muzium Negara?
Ya
Tidak pernah