Buku Hijau
Nama: Buku Hijau
Kategori :
Lokasi :

Rancangan Buku Hijau peringkat kebangsaan telah dilancarkan oleh Perdana Menteri Tun Abdul Razak pada 20 Disember 1974. Rancangan yang tercatit dalam Buku Hijau ini adalah menumpukan perhatian kepada penggunaan tanah yang sepenuhnya dengan tanaman jangka pendek, pekebunan cara berkelompok, rancangan ternakan, rancangan pelihara ikan air tawar, pemasaran yang baik dan projek-projek kecil yang lain. Matlamat rancangan ini ialah untuk menambahkan pengeluaran bahan-bahan makanan supaya cukup untuk keperluan Negara serta dapat menambahkan pendapatan rakyat, wakil rakyat, pegawai kerajaan supaya lebih cergas untuk melibatkan diri dalam usaha-usaha pembangunan.