Buku Merah
Nama: Buku Merah
Kategori :
Lokasi :

Rancangan Buku Merah merupakan satu pelan dasar pembangunan luar Bandar yang diperkenalkan oleh Timbalan Perdana Menteri, Tun Abdul Razak pada tahun 1960. Buku ini mengandungi projek-projek pembangunan setiap daerah yang dikendalikan oleh Bilik Gerakan oleh Gerakan Negeri dan Daerah di seluruh negara. Fokus utama Buku Merah ini adalah projek pembangunan luar Bandar seperti pembinaan jalan, parit, surau, klinik, kelas dewasa, perkhidmatan telefon dan sebagainya.