Unit Pendidikan & Khidmat Seranta

Muzium Negara sentiasa melaksanakan pelbagai program pendidikan dan khidmat seranta bagi menyebar luas penerangan berkaitan sejarah dan kebudayaan negara. Selain memberi peluang bagi mempelajari sejarah dan kebudayaan negara di pameran tetap dan  pameran sementara, Muzium Negara turut menawarkan:

Orang ramai adalah dialu-alukan untuk menyertai pelbagai program menarik anjuran muzium. Bagi yang berminat,sila buat permohonan melalui borang-borang berikut: 

Buku Panduan Program Ruang Penerokaan (PDF)

Permohonan Online - Sila guna borang permohonan online pada laman utama ( Aktiviti Pendidikan Muzium Negara)