ARTIKEL
ARTIKEL
Artifak Warisan Kebangsaan

Artifak Warisan Kebangsaan


ARTIKEL
Muzium Negara Sepintas Lalu

Muzium Negara merupakan peneraju aktiviti permuziuman di Malaysia dan pendukung terhadap pemuliharaan dan pengekalan warisan koleksi khazanah negara. Pembinaannya yang mewakili identiti nasional merupakan kemuncak kepada sejarah pembinaan muzium-muzium terawal di negara ini seperti di Muzium Taiping, Perak (1883), Muzium Sarawak (1888) dan Muzium Selangor (1889). Didirikan di atas tapak Muzium Selangor yang musnah pada Mac 1945 akibat Perang Dunia ke 2, idea pembinaannya telah dirancang pada 1957 selepas kemerdekaan negara ini dan diumumkan pembinaannya pada 1959. Melalui inspirasi yang berlatarbelakang identiti negara, rekabentuk yang dipersetujui oleh Perdana Menteri Malaysia yang pertama telah membolehkan pembinaannya menjadi realiti pada 1961. Akhirnya bangunan Muzium Negara berdiri megah dan dirasmikan oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Malaysia ke-III pada 31 Ogos 1963, iaitu enam tahun selepas kemerdekaan negara ini.


ARTIKEL
Pembinaan Bangunan Muzium Negara

Bangunan Muzium Negara yang ada sekarang dibina di atas tapak Muzium Selangor yang dibuka pada 1906....


ARTIKEL
Muzium Negara Pada Tahun 1980-1990

Sejak penubuhan Muzium Negara pada tahun 1963, Pengarah Muzium Negara juga menjadi Pengarah Jabatan Muzium yang bertanggungjawab terhadap aktiviti-aktiviti permuziuman di Tanah Melayu dan berpejabat di Muzium Negara.....


ARTIKEL
Penubuhan Jabatan Muzium dan Antikuiti Pada Tahun 1993

Penggunaan nama Jabatan Muzium dan Antikuiti secara rasminya telah diluluskan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam pada 11 Mac 1993...


ARTIKEL
Menyumbang Untuk Warisan

Muzium Negara sebagai pendokong cita-cita murni negara untuk memartabatkan khazanah warisan bangsa Malaysia amat memerlukan sokongan dan sumbangan dari orang ramai dalam usaha menghimpun, memulihara dan mempamer khazanah warisan sejarah negara. Sumbangan daripada orang ramai sentiasa dialu-alukan...


  artifak warisan bm Arca Buddha Duduk yang diperbuat daripada tanah liat ini dijumpai di Pengkalan Bujang, Selatan Kedah. Dipercayai berasal dari abad 11 hingga 12 Masihi. Artifak ini telah diisytiharkan sebagai Objek Warisan Ketara di bawah Senarai Warisan Kebangsaan 2009.

Pernahkah anda melawat Muzium Negara?
Ya
Tidak pernah