Langkau ke kandungan utama

Perkhidmatan dan Unit di Muzium Negara

  • Pameran
  • Penyelidikan

Pameran dan penyelidikan merupakan medium yang menghubungkan institusi muzium dengan masyarakat dan menjadi salah satu wahana penting bagi Muzium Negara dalam mengekal, mengumpul dan menyebarkan pengetahuan

  • Jangkauan luar/dalam
  • Lawatan sekolah/universiti

Aktiviti pendidikan diadakan bertujuan untuk memupuk dan menyebarluaskan lagi fungsi dan peranan Muzium Negara sebagai institusi pendidikan tidak formal yang memartabatkan warisan, sejarah, alam semulajadi dan budaya

  • Hubungan seranta
  • Pembangunan dan aset
  • Jangkauan dalam
  • Pentadbiran dan pengurusan harta

Unit Pengurusan Muzium merupakan sokongan penting kepada fungsi utama Muzium Negara untuk memastikan dasar dan matlamat Muzium Negara dapat dicapai dan dilaksanakan dengan cekap dan berkesan kepada semua pihak khususnya pelanggan utama Muzium Negara iaitu pelawat